Локација: За нас >Тимот на Јанаки Комерц
ТИМОТ НА ЈАНАКИ КОМЕРЦ
Продавница

Марков Митко         тел. +389 (70) 376-602         

Ацо Димитриев       тел. +389 (70) 376-602

skype: janakikomerc_prodavnica

Тел: 043/412 924

Продажба на Големо

Трајче Атанасов     тел. +389 (43) 400-366 || +389 (72) 218-222

Мартин Митрев     тел. +389 (43) 400-366 || +389 (72) 218-222

Зоран Златев     тел. +389 (43) 400-366 || +389 (72) 218-222

Ангелчо Митров     тел. +389 (43) 400-366 || +389 (72) 218-222

skype: janakikomerc_prodazba

Односи со јавноста

Сашко Кичев         тел.    +389 (70) 218-040

For English: Марија Кичева тел. +389 (72) 218-040

skype: janakikomerc