Локација: Брендови > Facet
Facet - Каталози
Facet е компанија која успешно работи уште од 1946 година. Со текот на годините нивниот искусен тим се труди да ги користи најефикасните материјали, иновативната технологија и автоматизираниот процес за производство на преку 150 нови производи секоја година.
Производите на Facet се дизајнирани, изработени и тестирани по сите стандарди.


Автомат уље
Автомат штоп